Profiel dirigent

Onze nieuwe dirigent heeft (bij voorkeur) een master koordirectie of erkende vakopleiding, kan begeleiden op de piano en heeft liefst ervaring in het dirigeren van een kleinkoor. Belangrijk is een heldere visie op ontwikkelingen in de koorwereld en de plaats van Vivace daarin. De dirigent heeft praktische ideeën voor de wijze van repeteren en de ontwikkeling van kwaliteiten van koor en individuele zangers. De dirigent draagt in alles bij aan ‘plezier’ in zingen.

Specifieke wensen voor de dirigent

Beschikt over uitstekende didactische en sociale vaardigheden.

Hecht aan goede zangtechniek.

Besteedt aandacht aan uitspraak, inhoud en sfeer van muziekstukken.

Heeft ervaring met het samenstellen van koorprogramma’s in overleg met het koor.  Streeft naar onderhoudende concertuitvoeringen door het koor.

Is vaardig in het dirigeren van koorwerk met instrumentale begeleiding

Heeft ervaring met het arrangeren van begeleiding van bestaande koorwerken.

Is vaardig in het afnemen van stemtesten.

Info via: kleinkoorvivace@gmail.com