Agenda

Repetities vinden gewoonlijk plaats op de dinsdagavond in de even weken van 19.45 uur tot 22.00 uur.
Helaas kunnen de repetities voorlopig niet doorgaan.