Agenda

Repetities vinden gewoonlijk plaats op de dinsdagavond in de even weken van 19.45 uur tot 22.00 uur.
dinsdag 1 september: 1e repetitie na de zomervakantie. Met in acht neming van de richtlijnen van het RIVM
15 september
29 september